Devrekani Belediyesi Resmi Websitesi

FACEBOOK

EVLENDİRME İŞLERİ

Ana Sayfa » EVLENDİRME İŞLERİ

Yüksel Aydın ŞATIR

Mali Hizmetler Müdürü-Evlendirme Memuru

 

DEVREKANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVLENDİRME İŞLERİ

 EVLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE BELGELER

 EVLENME İŞLEMLERİ
Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

1)Evlenecek çiftlerin birlikte evlenme memurluğuna şahsen müracaat etmeleri esastır.Tek müracaat kabul edilmemektedir. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermeleri zorundadırlar.Evlendirme Memuru nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar. Nüfus cüzdanI gösterilmediği takdirde müracaat kabul edilmez (Evlnd.Yönt.Mad.16)

2)Evlenecek çiftlerden birinin Devrekani Belediyesi ilçe sınırları içerisinde ikamet etmesi yeterlidir.

3)Evlenecek çiftlerin en son medeni hali işlenmiş resimli nüfus cüzdanlarının aslını getirmeleri gereklidir. Sürücü belgesi ve kurum kimlikleri kabul edilmemektedir.Son 10 Yılı aşan ve çok yıpranmış olan nüfus cüzdanları başvuruda kabul edilmeyecektir.(Mad.18 Mad.21)

4)Erkek ve Bayana ait 5’er adet vesikalık fotoğraf  ( Verilecek 4 er Adet fotoğrafın, renkli ve ön cepheden çekilmiş olması  son 6 ayı içerisinde çekilmiş ve fotokopi ile çoğaltılmamış olması gerekmektedir ) Md.20

5)Gerekli olan diğer belgeler ve  alınacak sağlık Kurumumuzca matbuu verip Aile Hekimliklerince onayı yaptırılacaktır.)  Md.20

REŞİT OLMAYANLAR

18 Yaşını doldurmamış olan çiftler Anne ve Babanın izni ile evlenebilirler.(ay ve gün hesabı ile)Anne ve Babadan biri ölmüş ise ölümü nüfus kayıt örneği ile belgelenecektir. 17 yaşını doldurmamış olanlar mahkeme kararı ile evlenebilirler.
BOŞANMIŞ VE DUL OLANLAR

1)Boşanmış veya dul olan bayanlar boşanma ve ölüm tarihinin nüfusa tescilinden itibaren 10 ay(300 gün geçmeden Evlenemezler. Sürenin dolmasını beklemek istemeyenler için aile mahkemesinden iddet müddetini (300 gün )kaldırılması kararı alınıp evrakta kesinleşme şehri, de olmalıdır.

2) İlgililerin nüfus cüzdanlarında son medeni halinin işlenmiş olması zorunludur.

 

YABANCI EVLİLİK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Eşlerden biri Türk ise ikamet kaydının bulunduğu nüfus müdürlüğü, konsoloslukları ve il,ilçe evlendirme memurluğuna müracaat edebilirler.

Yabancı uyruklu olanlar bekârlık belgesi (evlenme ehliyet belgesi) ile münacat ederler

Diğer ülkeler İstanbul da bulunan konulukların da alacakları evlenme belgelerini İstanbul Valiliğine (Hukuk İşleri Müdürlüğüne) Tastık ettirmektir.

İstanbul da Konsolosluğu bulunmayan Ülke vatandaşları Ankara’da bulunan Büyük elçiliklerinden alacakları evlenme ehliyet belgesini Dışişleri Bakanlığına tastık ettirmek zorundadırlar

Yabancı uyruklu bay ve bayanları pasaportlarını yemin tercüman bürolarından tercüme yaptırıp noterden onaylatmaları gereklidir.(vize süresi dolanlar kabul edilmez)

Fahri konsoloslarınca düzenlenen belgelere dayanarak işlem tesis edilmez

Nikâh akdi esnasında nikâhı kıyılacak yabancı uyruklu Türkçe bilmeyen kişi için nikâh esnasında tercüman bulundurması zorunludur.
BİR KADININ EVLENDİKTEN SONRA KENDİ SOYADI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR

Kızlık soyadını kullanmak isteyen bayanlar gerekli matbu evrakları doldurarak evlendirme memurunun önünde imzalayacaktır.Evlendirme memurundan soy ismini kullanmayı talep etmeyenler evlenme işleminden sonra   nüfus   müdürlüğünden de talep edebilirler.

DEVREKANİ’DE  İKAMET ETMEYENLER

Devrekani’de  da ikamet etmeyip Devrekani Belediyesi evlenme dairesinde nikâh yaptıracaklar ikamet ettikleri yerde bulunan evlendirme dairesine birlikte müracaat ederek izin belgesi alacaktır.

Devrekani’de  da ikamet edip, başka yerde nikâh kıydıracak kişiler gerekli evrakları hazırlayarak Devrekani  nikâh dairesinden izin belgesi alarak istedikleri yerde nikâh kıydırabilirler.

Müracaat evrakları alındığı tarihten itibaren 6 ay (180 gün )içinde geçerli olduğundan istenilen nikâh günü bu tarih aralığını geçmeyecektir.

 

Eksik evrak ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmez.
KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?

  1. Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir)
  2. Hısımlık bağı olanlar evlenemez.
  3. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez.
  4. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)
    a.      Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler.
    b.      Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
    c.      Yeğen akrabalığı, kayın akrabalığı, vb. akrabalığı olanlar evlenemez.