Devrekani Belediyesi Resmi Websitesi

FACEBOOK

EKONOMİ

Ana Sayfa » EKONOMİ

DEVREKANİ EKONOMİSİ

       İlçenin belli başlı geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Bugünkü durum itibariyle tarım üreticiliği İlçe ziraatının temelini teşkil etmekte, Arpa, buğday, fiğ, patates, şeker pancarı ve silajlık mısır yoğun olarak ekilen ürünlerdir. İlçe nüfusunun % 70’i tarımla uğraşmaktadır. Ancak yüz ölçümünün büyük bir kısmı ormanlık ve dik alanlarla kaplı olduğundan 150.000 dekarlık bir kısmı tarıma elverişli bulunmaktadır.

           İlçe yüz ölçümünün büyük bir kısmı mera olarak kullanılmakta ve İlçe dâhilinde genellikle büyük baş hayvan yetiştiriciliği yapılmaktadır 30.444 büyükbaş hayvan olup bunun %50 kültür ırkı, %35 Kültür melezi, % 15 yerli ırktır. İlçenin günlük nitelikli süt üretimi 45.000 LT, niteliksiz de 40.000 LT’dir. Bu da ticari amaçlı olup mera hayvancılığı ve aile işletmesi şeklinde yapılmaktadır. İlçede 2 büyük hayvan işletmesi mevcut olup teknolojik anlamda bu işletmelerin paralelinde 9 Adet 100-200 Baş hayvan kapasiteli hayvancılık işletmeleri de bulunmaktadır. 2014 Yılı içinde koruyucu sağlık çalışmaları olarak 50.000 doz şap aşısı yapılmış ve sığır ırklarının ıslahı çerçevesinde büyükbaş hayvanlara 11968 Adet suni tohumlama yapılmıştır.

           İlçe ekonomisine büyük katkısı olan orman varlığının zengin olduğu, topraksız ve dar gelirli ailelere geçim kaynağı ve iş sahası olduğu görülmektedir.

           İlçemizde tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu organize sanayi bölgesi kurulması bittiğinde İlçemize gerek ekonomik açıdan gerekse istihdam açısından büyük fayda sağlayacaktır.